Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Điện lực năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Điện lực năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 10:06
Đại học Điện lực công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

HỆ ĐẠI HỌC

 

 

1850

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

D510301

 

A00, A01, D07

 

1.1.1

Hệ thống điện

 

 

140

1.1.2

Hệ thống điện chất lượng cao

 

 

40

1.2.1

Điện công nghiệp và dân dụng

 

 

70

1.2.2

Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao

 

 

40

1.3

Nhiệt điện

 

 

50

1.4

Điện lạnh

 

 

35

1.5

Năng lượng tái tạo

 

 

35

1.6

Điện hạt nhân

 

 

35

1.7

Công nghệ chế tạo thiết bị điện

 

 

35

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành:

D510601

A00, A01, D07, D01

 

2.1.1

Quản lý năng lượng

 

 

110

2.1.2

Quản lý năng lượng chất lượng cao

 

 

40

2.2

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

 

 

65

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành:

D480201

A00, A01, D07, D01

 

3.1

Công nghệ phần mềm

 

 

55

3.2

Thương mại điện tử

 

 

35

3.3

Quản trị và an ninh mạng

 

 

40

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các chuyên ngành:

D510303

A00, A01, D07

 

4.1.1

Công nghệ tự động

 

 

80

4.1.2

Công nghệ tự động chất lượng cao

 

 

40

4.2

Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp

 

 

55

5

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành:

D510302

A00, A01, D07

 

5.1.1

Điện tử viễn thông

 

 

80

5.1.2

Điện tử viễn thông chất lượng cao

 

 

40

5.2

Kỹ thuật điện tử

 

 

40

5.3

Thiết bị Điện tử y tế

 

 

40

6

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên ngành:

D510102

A00, A01, D07

 

6.1

Xây dựng công trình điện

 

 

35

6.2

Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

 

 

35

6.3

Quản lý dự án và công trình điện

 

 

35

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy.

D510201

A00, A01, D07

40

8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

A00, A01, D07

50

9

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

D340101

A00, A01, D07, D01

 

9.1.1

Quản trị doanh nghiệp

 

 

70

9.1.2

Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao

 

 

40

9.2

Quản trị du lịch, khách sạn

 

 

65

10.1

Tài chính ngân hàng

D340201

A00, A01, D07, D01

50

10.2

Tài chính ngân hàng chất lượng cao

 

 

40

11

Kế toán với các chuyên ngành:

D340301

A00, A01, D07, D01

 

11.1.1

Kế toán doanh nghiệp

 

 

100

11.1.2

Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao

 

 

40

11.2

Kế toán tài chính và kiểm soát

 

 

50

          

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

 

 

HỆ CAO ĐẲNG

 

 

200

 

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

C510301

 

 

 

 

1.1

Hệ thống điện

 

A00, A01, D07

120

 

1.2

Điện công nghiệp và dân dụng

 

40

 

2

Kế toán với các chuyên ngành:

C340301

 

 

 

2.1

Kế toán doanh nghiệp

 

A00, A01, D07, D01

40

 

 Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Điện lực  năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học Điện lực 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Điện lực 2015

(Theo Đại học Điện lực)
( bình chọn, / 10 điểm)