Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Báo chí tuyên truyền năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 09:42
Học viện Báo chí tuyên truyền công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

 

TT

Ngành Học

Mã Ngành

Mã Chuyên Ngành

Môn Thi/Xét Tuyển

Chỉ Tiêu

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN (HBT)

 

 

 

1550

1       

Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Báo chí đa phương tiện

D320101

 

Nhóm 1:

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử

- Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  tiếng Anh

435

2       

Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

D320101

603

3       

Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

D320101

606

4       

Triết học, chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

D220301

524

Nhóm 2:

- Ngữ văn, Toán, Lịch sử

- Ngữ văn, Toán, Địa lý

- Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

50

5       

Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

D220301

525

50

6       

Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị

D310101

526

50

7       

Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

D310101

527

50

8       

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

 

50

9       

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa

D310201

530

110

10  

Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển

D310201

531

55

11  

Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

D310201

532

55

12  

Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

D310201

533

55

13  

Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

D310201

535

50

14  

Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

D310201

536

55

15  

Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước

D310201

537

55

16  

Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

D320401

 

50

17  

Xã hội học

D310301

 

50

18  

Công tác xã hội

D760101

 

50

19  

Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

 

Nhóm 3:

- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

- Ngữ văn, Lịch sử, Toán

- Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

50

20  

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại và chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

D310206

Nhóm 4:

TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

TIẾNG ANH, Văn, Lịch sử

TIẾNG ANH, Văn, Địa lý

100

21  

Quan hệ công chúng

D360708

50

22  

Quảng cáo

D320110

40

23  

Ngôn ngữ Anh

D220201

40

 

 Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Học viện báo chí tuyên truyền năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Học viện báo chí tuyên truyền2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Học viện báo chí tuyên truyền 2015

(Học viện báo chí tuyên truyền)
( bình chọn, / 10 điểm)