Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Trung năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Xây dựng miền Trung năm 2016

Thứ tư, ngày 27/04/2016, 13:30
Đại học Xây dựng miền Trung công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TẠI PHÚ YÊN

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

 HỆ CHÍNH QUY

695

1. Hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia, thi tuyển kết hợp với xét tuyển

  - Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu của bậc đại học do Bộ GD&ĐT quy định.

-  Ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác.

2. Hình thức xét tuyển dựa vào học bạ THPT

- Nhà trường dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển;

- Đã tốt nghiệp THPT và hạnh kiểm cả 3 năm THPT từ khá trở lên;

- Điểm trung bình chung của các môn theo tổ hợp xét tuyển (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên;

- Riêng ngành Kiến trúc, môn Vẽ mỹ thuật thi vẽ tĩnh vật, nhân hệ số 2, lấy từ kết quả thi tại Trường ĐHXD Miền Trung hoặc từ các trường đại học khác; Môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn có điểm trung bình chung của 2 môn (cả 6 học kỳ) đạt từ 6.0 trở lên.

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D580201

A00, A01, C01, D01.

 

215

2

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

D580205

120

3

Kinh tế xây dựng

D580301

120

4

Quản lý xây dựng

D580302

60

5

Kỹ thuật môi trường

D520320

60

6

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành: Cấp thoát nước; Kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước - dự kiến)

D580212

60

7

Kiến trúc

D580102

V00, V01.

60

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

HỆ CHÍNH QUY

265 

 

 

 

 

 

         Học sinh đã tốt nghiệp

     Trung học phổ thông (THPT)

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

A00, A01, C01, D01.

 

30

2

Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường)

C510104

30

3

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước (Chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường)

C510405

30

4

Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng)

C580302

30

5

Công nghệ thông tin

C480201

30

6

Kế toán

C340301

75

7

Quản trị kinh doanh

C340101

40

 

HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

30

1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia.

 

2. Thi tuyển tại trường; các môn thi tuyển gồm có: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.

 

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

A00, A01, C01, D01.

30

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TẠI ĐÀ NẴNG

I. TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

HỆ CHÍNH QUY

120

Tiêu chí xét tuyển như tiêu chí xét tuyển đại học tại trụ sở chính Phú Yên

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D580201

A00, A01, C01, D01.

60

2

Kinh tế xây dựng

D580301

60

II. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

TT

Ngành đào tạo

ngành

Mã tổ hợp

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

HỆ CHÍNH QUY

150

 

1

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

 

A00, A01, C01, D01.

 

30

 

 

          Học sinh đã tốt nghiệp

     Trung học phổ thông (THPT)

2

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)

C510103

 

30

3

Kế toán

C340301

50

4

Quản trị kinh doanh

C340101

40

III. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

HỆ CHÍNH QUY

80

 

1

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

T510106

30

- Xét tuyển từ điểm thi của các tổ hợp A00, A01, C01, D01 của kỳ thi THPT quốc gia;

- Xét từ điểm học bạ THPT  môn Toán, Vật lý hoặc Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Anh văn.

2

Kế toán doanh nghiệp

T340303

50

IV. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Tiêu chí xét tuyển

 

HỆ CHÍNH QUY

300

- Xét từ điểm học bạ THPT, hệ đào tạo 2 năm;

- Xét từ điểm học bạ THCS, hệ đào tạo 3 năm.

1

Hàn

T510909

150

2

Điện công nghiệp

T520405

100

3

Kỹ thuật xây dựng

T580201

50

 

C. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

+ Liên kết với Trường Đại học Xây dựng đào tạo Thạc sỹ các ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; Kiến trúc; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Xây dựng Cầu-Hầm, Xây dựng đường ô tô và đường thành phố); Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Quản lý đô thị); Kỹ thuật môi trường.

+ Liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ chí Minh đào tạo Thạc sỹ các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

D. ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ - CÔNG NHÂN

- Bồi dưỡng nghiệp vụ:

+ Giám sát thi công;      + Chỉ huy trưởng công trình;   + Tư vấn đấu thầu;   + Khai báo thuế;

+ Trắc địa công trình;    + An toàn lao động;               + Quản lý dự án;      + Thẩm định giá;

+ Đào tạo ngoại ngữ - giáo dục định hướng xuất khẩu lao động.

- Bồi dưỡng, sát hạch nâng bậc thợ các ngành (Nề, Cốt thép-hàn, Điện, Nước,…)

Ghi chú:

Năm 2016, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung tuyển sinh tại hai cơ sở theo các hình thức sau:

Phương thức xét tuyển

Các tổ hợp môn xét tuyển

- Xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia năm 2016;

- Xét tuyển từ điểm học bạ THPT;   

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (ngành Kiến trúc).

-

              A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

-           D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn;

-                      A01: Toán, Vật lý, Anh văn;

- C              01: Toán, Vật lý, Ngữ văn;         

-                    V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật;

-               V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ  mỹ thuật.

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Thời gian xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Đối với ngành Kiến trúc, nhà trường lựa chọn hình thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển:

     + Thi tuyển môn Vẽ mỹ thuật (vẽ tĩnh vật) tại Trường ĐH Xây dựng Miền Trung vào các ngày 20,21/7/2016 (dự kiến). Hồ sơ đăng ký dự thi nộp về Trường ĐH Xây dựng Miền Trung từ ngày 01/4/2016 đến ngày 30/6/2016. Ngoài ra nhà trường cũng công nhận kết quả môn Vẽ mỹ thuật của thí sinh thi tại các trường ĐH khác;

     + Đối với các môn văn hóa: Toán, Ngữ văn hoặc Toán, Vật lý, xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào học bạ THPT (6 học kỳ của 3 năm học THPT).

- Học phí, học bổng, các chế độ chính sách ưu đãi cho sinh viên thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Trung năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại học Xây dựng Miền Trung 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2  Đại học Xây dựng Miền Trung  2015

(Theo Đại học Xây dựng miền Trung )
( bình chọn, / 10 điểm)