Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2016

Thứ năm, ngày 28/04/2016, 11:04
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế năm 2016

 Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Tây, Thành phố Huế.

Điện thoại: (054) 3830 678. Website: http://hucfl.edu.vn

Thông tin tuyển sinh: 

-  Các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh điều kiện xét tuyển là điểm môn Tiếng Anh chưa nhân hệ số phải >= 5.0

- Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga được giảm 50% học phí.

Các môn chính (in chữ hoa, đậm): nhân hệ số 2

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1300

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

100

Sư phạm Tiếng Pháp

D140233

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

30

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

D140234

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG(*)

30

Việt Nam học

D220113

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

50

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

540

Ngôn ngữ Nga

D220202

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NGA (*)

40

Ngôn ngữ Pháp

D220203

Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG PHÁP (*)

50

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG TRUNG (*)

160

Ngôn ngữ Nhật

D220209

Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG NHẬT (*)

180

Ngôn ngữ Hàn quốc

D220210

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

70

Quốc tế học

D220212

Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

Ngữ văn, Lịch sử, TIẾNG ANH (*)

Ngữ văn, Địa lí, TIẾNG ANH (*)

50

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học  năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2  2015

 

(Theo Đại học Ngoại ngữ – ĐH Huế)
( bình chọn, / 10 điểm)