Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học kinh tế Nghệ An năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học kinh tế Nghệ An năm 2016

Thứ ba, ngày 26/04/2016, 10:50
Đại học kinh tế Nghệ An công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

 A. Các ngành đào tạo đại học chính quy

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối xét

Chỉ tiêu

1

Kế toán

   - Kế toán

   - Kế toán doanh nghiệp

   - Kế toán Tài chính ngân hàng

   - Kế toán kiểm toán

D340301

 

 

 

 

A/A1/B/D

1650

2

Kinh tế

   - Kinh tế học

   - Kinh tế đầu tư

   - Kinh tế phát triển

D310101

 

 

 

3

Quản trị Kinh doanh

   - Quản trị kinh doanh tổng hợp

   - Quản trị doanh nghiệp

   - Quản trị Marketing

   - Quản trị Du lịch và lữ hành

D340101

 

 

 

 

 

4

Thú y

D640101

A/A1/B

5

Quản lý đất đai

D850103

6

Khoa học cây trồng

D620110

7

Lâm nghiệp

D620201

B. Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy

TT

Tên ngành

Mã ngành

Khối xét

Chỉ tiêu

1

Kế toán

C340301

A/A1/B/D

200

2

Quản trị Kinh doanh

C340101

3

Tài chính Ngân hàng

C340201

4

Quản lý đất đai

C850103

A/A1/B

5

Chăn nuôi

C620105

6

Khoa học cây trồng

C620110

7

Lâm nghiệp

C620201

C. Các ngành đào tạo Trung cấp chính quy

- Chỉ tiêu: 100

- Các ngành: Kế toán, Chăn nuôi – Thú y, Thủy lợi, Khuyến nông lâm, Trồng trọt – Bảo vệ thực vật, Lâm nghiệp, Quản lý đất đai

Hồ sơ xét tuyển gửi qua đư­­ờng chuyển phát B­­ưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Ban tuyển sinh. Hồ sơ gồm có:

     1. Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu

     2. Một phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ thí sinh

     3. Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

     4. Lệ phí xét tuyển 30.000đ

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Nghệ An năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học Kinh tế Nghệ An 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 Kinh tế Nghệ An 2015

(Theo Đại học Kinh tế Nghệ An)
( bình chọn, / 10 điểm)