Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2016

Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2016

Thứ năm, ngày 05/05/2016, 14:53
Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2016

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

(MÃ TRƯỜNG: YDD)

Địa chỉ: Số 257 Hàn Thuyên, Thành phố. Nam Định; Điện thoại: 0350)3643669

       Thông tin tuyển sinh: 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Học phí theo tín chỉ:

+ Đại học Điều dưỡng chính qui: 280.000đ/tín chỉ (161 tín chỉ/khóa học)

+ Cao đẳng Điều dưỡng chính qui: 204.000đ/tín chỉ (126 tín chỉ/khóa học)

+ Cao đẳng Hộ sinh chính qui: 210.000đ/tín chỉ (122 tín chỉ/khóa học)

 

 

Ngành học/ Trình độ

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/

xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

850

Điều dưỡng

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học

850

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

100

Điều dưỡng

C720501

Toán, Hóa học, Sinh học

50

Hộ sinh

C720502

Toán, Hóa học, Sinh học

50

 

Thông tin tuyển sinh

è  Điểm chuẩn các trường đại học năm 2015

è  Tỉ lệ chọi Đại Học 2015

è  Điểm Nguyện Vọng 2 các trường đại học năm 2015

 

(Theo Đại học Điều dưỡng Nam Định)
( bình chọn, / 10 điểm)